Privātuma polityka


Gorenje Polska Sp. z o.o. įsipareigoja užtikrinti visų duomenų subjektų asmens duomenų pakankamą konfidencialumą, prieinamumą ir vientisumą, pasitelkiant bendrovės internetines paslaugas ir sprendimus.

Asmens duomenų rinkimas ir adporojimas bus atliekamas pasitelkiant pakankamas fizines ir logines saugumo priemones. Kai asmens duomenys yra renkami ir apdorojami gavus sutikimą, duomenys yra apdorojami iki tol, kol duomenų subjektas savo iniciatyva nepateikia bendrovei aiškaus sutikimo atšaukimo.

Bet kokie surinkti asmenų duomenys neperduodami jokioms trečiosioms šalims.

Visą duomenų prieigą prie asmens duomenų patvirtina Gorenje Polska Sp. z o.o. ir gali naudotis tik įgalioti darbuotojai. Automatizuotas apdorojimas ar profiliavimas saugomų asmens duomenų neatliekamas.

Jei kiltų papildomų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir apdorojimu, galite atsiųsti mums el. laišką šiuo adresu gdpr(at)gorenje.com.

Dėl visų asmens duomenų apdorojimo piktnaudžiavimų, susijusių su Gorenje Polska Sp. z o.o. asmens duomenų tvarkymu ir valdymu, galite kreiptis į įgaliotą asmens duomenų tvarkymo tarnybą:

 

Gorenje Polska Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 159

05-850 Ożarów Mazowiecki

Poland

E-mail: gorenje@gorenje.pl